Doorzoek de website


Contact

BRIDGE2MATCH
Pastoorsveld 44
5961DT Horst


Kamer van Koophandel:

58114718

Tel.nr. 06-13175190

E-mail: info@bridge2match.com

De 10 meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen

12-08-2013 13:07

 

Ondanks de vele veiligheidsmaatregelen blijven sommige beroepen en werkomgevingen toch nog steeds erg gevaarlijk. En uiteraard bestaan er ook werknemers die zich gewoonroekeloos gedragen en het risico niet schuwen.

Geen wonder dan ook dat er zich nog al te vaak arbeidsongevallen voordoen. In 2011 waren dat er, volgens de meest recente cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen, in totaal 147.854 voor België. Dat betekende een lichte daling van 2% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het Fonds houdt ook statistieken bij over de verschillende oorzaken die aan de basis liggen van deze ongevallen. Verlies van controle is met 22% de meest voorkomende oorzaak van bedrijfsongevallen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een gedragen of gehanteerd voorwerp (8,4%), gevolgd door handgereedschap (6,6%) en vervoer- of transportmiddelen (3,2%).

De minst voorkomende oorzaak in de lijst is een explosie. Die leidde in 131 gevallen (0,1%) tot een arbeidsongeval.

  Oorzaak Gevallen in 2011 %
1 Verlies van controle over een machine, voertuig, voorwerp of dier 32.481 22%
2 Verkeerde beweging van het lichaam 26.970 18,2%
3 Uitglijden, struikelen en vallen 26.083 17,6%
4 Een last tillen, duwen of neerzetten 19.412 13,1%
5 Breken, vallen of instorten van iets 17.923 12,1%
6 Vrijkomen van een product (lekken, leeglopen, verdampen …) 8.067 5,5%
7 Andere afwijkende gebeurtenissen 6.799 4,6%
8 Geweldpleging, agressie, verrassing en schrik 4.749 3,2%
9 Onbekende oorzaak 4.460 3%
10 Elektrische storing, explosie of brand 910 0,6%
       
  Totaal 147.854 100%