18-06-2013 15:43

Langdurig onbeheerste veiligheidssituatie bij Odfjell Rotterdam

 

Onvolkomen toezicht en handhaving leiden tot verhoogde risico’s

Bij Odfjell Rotterdam is sprake geweest van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie en is niet voldaan aan wet- en regelgeving. Hierdoor hebben werknemers en de omgeving een verhoogd risico gelopen. De toezichthouders waren al jaren op de hoogte van de slechte veiligheidssituatie, maar grepen pas laat in. Vooral de DCMR ging bij het toezicht uit van een goede relatie met het bedrijf, in de veronderstelling dat dit de meest effectieve manier was om de veiligheid bij het bedrijf te waarborgen.  Dat staat in het rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000 – 2012’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd.
Lees hier het volledige persbericht.

 

Bron: www.onderzoeksraad.nl

 

 

 

 

—————

Terug


Contact

BRIDGE2MATCH

Pastoorsveld 44
5961DT Horst


Kamer van Koophandel:

58114718Tel.nr. 06-13175190